ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Sukamuster.eu isikuandmete vastutav töötleja on SkywardProject OÜ (registrikood 11180198) asukohaga Kraavihalli tee 16, Harjumaa, tel 5014772 ja e-post [email protected].

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • Kodune ja/või kauba kohaletoimetamise aadress
  • Pangakonto number
  • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • Klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda eelpool loetletud kliendi isikuandmeid.

Veebipoel Sukamuster.eu on õigus kasutada kliendi elu- või asukoha ning e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kliendile.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Meie veebisait on kaitstud turvaprotokolli alusel, mis põhineb andmete kodeerimissüsteemi sertifikaadil (SSL). Sellise kaupluse veebisaidi aadressis on täht „s“: „https://“.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete kogumise ja kasutamise keelamiseks peab klient saatma vastavasisulise e-kirja aadressile [email protected].

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti [email protected] teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kahe nädala jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressil [email protected]